Vendelen

Vendelen


Aan het eeuwenoude vendelzwaaien zal worden deelgenomen door individuele vendeliers en door vendelgroepen.

Groepsvendelen demonstratie in Westerbeek
Demonstratie groepsvendelen
Acrobatisch vendelen
Groepsvendelen wedstrijd
Vendeldemonstratie Gaanderen
Demonstratie groepsvendelen
Hoofdvaandel

Individueel en groepen


De individuele vendeliers komen uit in de Vaandelklasse, klasse A, klasse B en klasse C.


Voor de jeugdige vendeliers is er een afzonderlijke klasse waarin ze elkaar zullen bekampen. Bij de groepen zijn er twee categorie├źn: de eerste bestaat uit groepen van 4-5 vendeliers, de tweede uit 6 en meer vendeliers. 

Klassiek en acrobatiek


Bij het vendelen, een zeer oud gebruik bij de gilden, worden twee vormen onderscheiden: het klassiek en acrobatiek vendelen.


Het klassiek vendelen is het zowel rechts als links zwaaien van de vaan in staande houding van het hoofd tot de voeten. Wanneer dus een vendelgroet wordt gebracht, moet dit staande geschieden. Bij het klassiek vendelen wordt met name gelet op de houding, het mooi vlak houden van de vaan en de logische opbouw van figuren.


Bij het acrobatiek vendelen beweegt de vendelier zijn vaan eveneens met de rechter- en linkerhand, doch in knielende, liggende en zittende houding. Bij alle figuren die de vendelier maakt, mag het vaandel de grond niet raken. Want de gildevaan is een symbool van reinheid en moet dus onbesmet blijven.

Groepsvendelen

Filmpjes van het vendelen:

Groepsvendeldemonstratie op het gildeterrein nabij de Watermolen te Oploo (incl. slow motion effecten).


Gefilmd door Jeroen Klauwer bij het Koningschieten 2017

Marc Ermens in actie met zijn demonstratie van het acrobatisch vendelen. Marc behoort al jarenlang tot de top van de Nederlandse vendeliers.


Filmer onbekend, YT kanaal 'groetenuitoploo' 2011